1. cvičení

   Procvičování vyjmen. slov po z

                                                                   1-2-3-4 
                                 
     
     
     
                                KONTROLA
                       Bude zma, bude mráz.                        Bude zma, bude mráz.              
                  Náš kocour se nazvá Mkeš.                    Náš kocour se nazvá Mkeš.      
                  Skorky u nás přezmují.                 Skorky u nás přezmují. 
                Nazvej věci pravým jménem.                Nazvej věci pravým jménem.
                         Nezvej a jdi spát.                         Nezvej a jdi spát.
                      Brzčko napadne sníh.                     Brzčko napadne sníh.
                          Jaký je váš zsk?                          Jaký je váš zsk?
                       Musíme brz vstávat.                       Musíme brz vstávat.