13. cvičení

    Procvičování vyjmenovaných slov po l

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13   

 

 

   
   
   
   
                KONTROLA
                      V zimě se naučím lžovat.  V zimě se naučím lžovat.

                     Terezce se ve škole velce

Terezce se ve škole velce   
                          lbí. Jakub hraje na                            lbí. Jakub hraje na 
                         houslčky. Tatínek       houslčky. Tatínek
                      potřebuje dřevěný hoblk.      potřebuje dřevěný hoblk.
                           Připravili jsme na stůl      Připravili jsme na stůl
                         lžíce, vidlčky a nože.                            lžíce, vidlčky a nože. 
                        Říká, co mu slna na      Říká, co mu slna na

                                       jazyk přinese.     

              jazyk přinese.