10. cvičení

    Procvičování vyjmenovaných slov po l

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13   

 

 

   
   
   
   
                KONTROLA
                          Chřipka je nakažlvá.     Chřipka je nakažlvá.

                       Učili jsme se lchá čísla.                        

   Učili jsme se lchá čísla. 
                       Myslvec zastřelil zajíce.   Myslvec zastřelil zajíce.
                      Sladký lkér nám chutnal.  Sladký lkér nám chutnal.
                        Na brance cvakla klka.        Na brance cvakla klka. 
                         Uplnula dlouhá doba.     Uplnula dlouhá doba.
                         Lstonoš donesl dopis.                               Lstonoš donesl dopis.
                        Ondra udělal 20 klků.     Ondra udělal 20 klků.

                                 Iva rozlla kávu.    

       Iva rozlla kávu.