VYJMENOVANÁ SLOVA PO V                 
                                               Test č. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
                                     1. V září začnou vlovy rybníků.
                                     2. V sobotu pojedeme na vlet.
                                     3. Okno otvrej opatrně!
                                     4. Na terase vselo prádlo.
                                     5. Koupil jsem si vsací zámek.
                                     6. Přihnala se silná vchřice.
                                     7. Kolem vnohradů vedla pěšinka.
                                     8. Ze souvětí vpište všechna slovesa.
                                     9. Kuba má nový rybářský navják.
                                    10. Nesedej na rozvklanou židli.