VYJMENOVANÁ SLOVA PO S                
                                               Test č. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
                                     1.Pod keřem zasčel had.  
                                     2. V dálce zahoukal sček.
                                     3. Sr se vyrábí z mléka.
                                     4. Z nebe se spal sníh.
                                     5. Jirka se nachladil a hlasitě spal.
                                     6. U myslivny uschají lípy.
                                     7. Snovec chce být letcem.
                                     8. Rybáři hodili stě do moře.
                                     9. Ze zahrady se ozývaly skorky.
                                    10. Kupte si srové tyčinky.