VYJMENOVANÁ SLOVA PO P                
                                                Test č. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
                                     1. Tomáš má pěkné psmo.  
                                     2. Pcha je nepěkná vlastnost.
                                     3. Alenka se zapřila studem.
                                     4. Bodlák má pchlavé listy.
                                     5. Maminka donesla ptlík mouky.
                                     6. Plody vznikají z oplených květů.
                                     7. Nepj uhřátý!
                                     8. Není všechno zlato, co se třptí.
                                     9. Proč ještě nespte?
                                    10. Musíme si s prací poplit.