Tvrdé a měkké souhlásky  doplňte i/í - y/ý 1 - 2 - 3 - 4 - 5     

             
 

hork den

 

slunčko svítí

 

letn počasí

 
     

 

     
             
             
         

 

 
      ¨  

mrak plují

 
 

teplé paprsk

         
             
             
     

žluté pampelišk

     
             
             
             
             
             
 

květ chrpy

 

kvetoucí louk

 

bylinky von

 
             

 

         KONTROLA           9 úkolů                
   

                                       Počet správných odpově

Hodnocení

       

                    9
                    8
                    7
                    6
                    5