Ke které větě rybička připlave? 

 NABYL PŘIBYLODBYLADOBYLIODBYLNEBYLZBYL

       Tatínek..........hřebík.          Myslivec..........pušku. 

                                                                                          
       Žák..........vědomosti.     Do třídy..........nový žák.

                                                                                                                                                                                                      

     Na hodinách..........půlnoc.       Žákyně ..........úlohu.
 
           Strýc..........baterii.     Rytíři ..........hrad.   ..........psa. 
 
      Petr..........doma.       ..........bratra.       ..........mi oběd.

          ZBIL    PŘIBILNABIL DOBIL  ODBILA