PODSTATNÁ JMÉNA - PÁDY          

                                           Test č. 1 - 2 - 3 - 4 - 5

                                                         pádové otázky
 
                                     1. Hráli jsme si před školou.  
                                     2. Babička byla nemocná.
                                     3. Kdo byl již v Praze?
                                     4. Živila se sbíráním bylin.
                                     5. Orel  pozoroval krajinu.
                                     6. Násobilku dobře ovládáme. 
                                     7. Malá Liduška seděla na saních.
                                     8. Večer se přihnala bouře.
                                     9. Jirka napsal domácí cvičení.
                                    10. Co dělá hlídač?