Čísla zaokrouhlete na desítky a na políčka přiřaďte správné obrázky.

80

40

100

77

96

92

50

20

30

15

63

26

60

90

10

8

44

50

ZNOVU                            CVIČENÍ  1 - 2 - 3 - 4 - 5