Výsledky zaokrouhlete na desítky a na políčka přiřaďte správné obrázky.

30

90

40

37+49

63:9x2

48:6:2

70

10

0

57-36

58+39

42:6x4

50 20 100

 

40:5x9

 

45:5x6

100-56

ZNOVU                            CVIČENÍ  1 - 2 - 3 - 4 - 5