Pravopisná cvičení - vzory r. stř. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 

 
        Doplňujeme

 

        Na zahradě jsem viděl hlemýždě s dlouhými tykadl.
        Před myslivnou roste nízké křov.
        Šatny jsou v přízem školy.
        V Ostravě se dobývá černé uhl.
        V muzeu vystavovali starobylé kop.
        Ubytovali jsme se v dřevěném podkrov.
        Kolem chaty máme krásné okol.
        Lehátka jsme pokryli lehkými prostěradl.
        Jmel roste vysoko v korunách stromů.
        Prvňáčci počítají s počítadl.

   

   Počet chyb:  Tvoje známka:     Znovu