Pravopisná cvičení 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10    

 
           Rozhodni  

          Jedovatý pla, zlatý pokla, cihlová ze, tichá odpově,
  bře říčky, větve vr, košík hu, velká kalu, pět kra,
  ze starých chalu, ptačí zo, chutný obě, první zu,
  zdravá mrke, barevný obra, skutečný příbě, dlouhý
  prova, hladová koropte, mohutný du, velký stra
      

 

     Počet chyb:  Tvoje známka:     Znovu