Pravopisná cvičení 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10   

 
          Rozhodni  

          Na skále stoj star hra. Půjdeme se na hřště hrá.
   Jrkovi je deset le. Na vodě se utvořl le.
   Jahoda je slaký plo. Kolem zahrad je drátěn plo.
   Vděl jsem na zahradě číka. Na stole je skleněná číka.
   Katka pečlvě utrá pra. Petr zakopl o prá u dveří.
      

 

     Počet chyb:  Tvoje známka:     Znovu