Pravopisn cvien 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10   

 
         Bouka  

         Po plnoc se zaalo blskat a blo slet hmn.
  Pak se phnal nebvale prudk ljk. Krupob
  znilo obln ln. U bvalho mlna strhla voda lvku.
  Z obejn bstiny se stal neltostn proud.
  Za pr hodin bl ale kld. V ter rno u zase plnula voda
  jako dve.
      

 

      Poet chyb:  Tvoje znmka:     Znovu