Pravopisná cvičení 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10   

 
         Veterán  

         Dědeček má star automobl. Je na něj velmi pšný. Než 
  s nm někam vjede, celý ho přelešt. Nachromované část
  se blští jako střbro. Řkává, že jeho veterán jezd pomalu,
  ale spolehlvě. Dědeček nejraděj jezd do Litomšle.
  Často vozí také babčku. Babčka si prohlží za jízd pěknou
  krajnu. Spokojeně se usmvá.
      

 

      Počet chyb:  Tvoje známka:       Znovu