Pravopisná cvičení - vzory r. stř. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 

 
        Doplňujeme  

        Po neb pluly obláčky.
        V pokoji stál stolek s pohodlnými křesl.
        Jako moučník máme lívance s povidl
        Do nového roku si lidé přejí hodně zdrav.
        Koně byli osedláni ozdobnými sedl.
        Nad údolm se vznášejí mlhy.
        V Lab stoupla voda.
        Vypravujte pohádku svými slov.
        Na polch se sklízí obilí.
        Mám rád knedlíky se zelm.

      

   Počet chyb:  Tvoje známka:     Znovu