Pravopisn cvien 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10   

 
           Vlet  

           Je jaro. Je slet pta hlasy. Na lsce rozkvtaj  
 jehnd. Na trv se tpt krpje rosy. Pod lkem u  
 proud nov mza. Tatnek slbil malmu Zbkovi,  
 e mu postav na potoce mlnek. Vplaili jsme dvokho
 krlka. Rychle klkoval mezi stromy. Na mtin se
 vhval slep. Na vchod se  zaalo blskat. Utkali
 jsme se schovat do mslivny. Za chvli pestalo pret. Vlet
 se nakonec vdail.
      

 

     Poet chyb:  Tvoje znmka:     Znovu